Pakume kõrge kasuteguriga maagaasi eraisikutele hoonete kütteks ja tööstusettevõtetele tehnoloogilisteks vajadusteks

Eestisse tarnitava maagaasi keskmine kütteväärtus on 33-34 MJ/m3.

Maagaasi ühe kuupmeetri põlemisel tekib keskmiselt 9,3KW/h soojusenergiat.

Maagaasil on koduses majapidamises oluline osa. Kaasaegsed gaasiseadmed on kõrge kasuteguriga, ohutud ja töökindlad ning mugavad kasutada. Maagaas on puhas ja keskkonnasõbralik, kasutamine kütusena on majanduslikult efektiivne. Maagaasi täielik ärapõlemine toimub ilma kahjulike põlemisjääkide, tolmu ja tahmata. Averson OÜ müüb maagaasi hoonete kütteks ja tööstusettevõtetele tehnoloogilisteks vajadusteks. Eesti Gaasiga allkirjastatud lepingu ning Konkurentsiameti poolt väljastatud tegevusloa ja kinnitatud hindade alusel ühes võrgupiirkonnas Pärnu linnas ning Tõstamaa, Audru ja Sauga vallas Pärnumaal.